Firma Vladimír Čajka – ČAŠENKA udržuje stálé kontakty s dovozci špičkových světových nátěrových systémů. Pracovníci firmy prošli příslušnými školeními a firma Vladimír Čajka – ČAŠENKA je držitelem certifikátů osvědčujících naši schopnost aplikovat tyto nátěrové systémy v patřičné kvalitě.

Dlouhodobě spolupracujeme se zástupci výrobců nátěrových hmot International, Rembrandtin, Thortex, Copon a Hempel.

Preferujeme použití nátěrových hmot výrobců s nimiž máme letité pozitivní zkušenosti, jsme tedy schopni seriozně garantovat jejich kvalitu. Tyto garance vycházejí z pozitivních výsledků zkoušek prováděných v průběhu a po ukončení aplikací. Způsob aplikace je pak závislý na konkrétním navrženém nátěrovém systému a je specifikován v nátěrovém projektu.

Provádíme aplikace nátěrů na kovových konstrukcích, technologických zařízeních, potrubních mostech, nádržích, okenních konstrukcích, střechách a jiných částech průmyslových objektů. Na základě testů provedených našimi techniky navrhujeme projekt nátěrového systému vč. plánu řízení jakosti. Protokoly o zkouškách provedených dle tohoto plánu jsou nedílnou součástí naší předávací dokumentace.