Tryskáním zajišťujeme očištění povrchu na stupeň čistoty Sa 2, SA 2,5 a Sa 3 dle požadovaných parametrů tryskání a tryskacího prostředku. Předepsaný stupeň očištění je volen v souladu s požadavky následných ochranných systémů.

Preferujeme tryskání kdykoli to technické a technologické možnosti dovolují, neboť správnou volbou tryskacích prostředků zároveň dosahujeme drsnosti povrchu požadované výrobci nátěrových hmot. Používáme ekologicky nezávadné certifikované tryskací medium Gemec vyráběné firmou Žacléř na základě licence Dirk-Blastgrit Europa Ltd.